KONTAKTY

Fiber Mounts s.r.o
Úprkova 1941
696 62 Strážnice

telefónny kontakt Fiber Mounts
INFOLINKA
tel: +420 733 701 897
ospalik@drzakyastolky.cz

 


OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

On-line obchod   www.drzikynatv.sk vo vlastníctve spoločnosti FIBER MOUNTS s.r.o, so sídlom v Rohatci, ulica Nádražní 1296/4 , 696 01,  DIČ: CZ28307755IČ: 28307755

Sme platcami DPH

Prostredníctvom našich internetových stránok www.drziakynatv.sk je realizovaný predaj tovarov cez Internet.


Všeobecné obchodné podmienky Fiber Mounts s.r.o

 

Základné ustanovenia
/a/ Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú dodávateľsko-odberateľské vzťahy v oblasti predaja nami ponúkaných výrobkov a sú záväzné pri predaji tovaru kupujúcemu. 

Cenové a platobné podmienky, čas plnenia
/a/ Ceny v systéme sú aktuálne a sú uvedené v € vrátane DPH. 
/b/ Jednotlivé predaje se uzatvárajú na základe objednávok kupujúceho, vytvorených v našom internetovom obchode. Objednávka musí obsahovať tieto základné údaje: - množstvo požadovaných kusov produktu, - požadovaný spôsob platby a spôsob dodania tovaru. 
/c/ Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške. 
/d/ Spôsoby platby: Tovar je možné uhradiť vopred prevodom na náš účet alebo na dobierku - platba dopravcovi pri doručení.

Dopravné a expedičné podmienky
/a/ Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou alebo dopravnú službú GEIS. V prípade, že do 3 dní od odoslania tovar neobdržíte, kontaktujte nás prosím na tel. +420733701897. Môže sa stať, že sa stratil lístok o doručení, tovar leží na pošte a neviete o tom. Dopravná služba GEIS Vás bude vždy pred doručením telefonicky kontaktovať.
/b/ Naša štandardná doba doručenia je 1 - 3 pracovné dni od objednávky. Pokiaľ by sme nemali tovar skladom a dodacia lehota by sa mala predĺžiť, informujeme Vás prostredníctvom e- mailu alebo telefonicky.

Reklamačný poriadok

/a/ Pokiaľ zákazník nájde na výrobku výrobné závady, je oprávnený využiť záruku poskytnutú výrobcom daného tovaru.

/b/ V prípade závady vzniknutej pri preprave tovaru, je zákazník povinný túto zásielku neprebrať a odoslať späť. Naša firma všetok odosielaný tovar kontroluje a vystavuje doklad a nezávadnosti výrobku. Zákazník dostane obratom nepoškodený tovar.

/c/ Naša firma poskytuje možnosť vrátenia výrobku bez udania dôvodu do 10 dní od zakúpenia (dodania), v tomto prípade je potrebné postupovať nasledovne : Tovar musí byť odoslaný späť doporučene (nie na dobierku), v originálnom nepoškodenom balení, bez závad a s priloženou faktúrou alebo paragónom. Pokiaľ nebudú tieto podmienky splnené, zašleme Vám tovar späť na Vaše náklady.

/d/ Pri všetkých reklamáciách musí byť tovar vrátený so záručným listom (stačí kópia originálu) a faktúrou alebo paragónom.

/e/ V prípade neopraviteľnej závady dostane zákazník ten istý nový výrobok, pokiaľ však nie je skladom, má nárok na vrátenie peňazí alebo na výber iného výrobku s prípadným doplatením (vrátením) do celkovej ceny nového výrobku.

/f/ Poštovné je vrátené späť len v prípade oprávnenej reklamácie.

Firma (spoločnosť) sídli v Českej republike, preto sa vybavovanie reklamácií riadi zákonmi Českej republiky, čo je pre zákazníkov na Slovensku výhodnejšie, nakoľko lehota pre odstúpenie od zmluvy je v ČR dlhšia.

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s platnými právnymi predpismi (Občiansky zákonník pre fyzické osoby, Obchodný zákonník pre právnické osoby).

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je u výrobku uvedené inak.Informácie o tovare
/a/ Všetky uvedené informácie o tovaroch, ktoré vyrábame, sú zo strany predávajúceho záväzné. U nakupovaných tovarov sú prevzaté od našich dodávateľov a majú čisto informačný charakter. Nepreberáme zodpovednosť za ich platnosť. 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru(nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru na mieste predaja): V súlade so zákonom č. 367/2000 máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie nasledovného postupu: - Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dát nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. - Pokiaľ ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakty a to za nasledovných podmienok: - tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale - tovar nesmie byť použitý - tovar nesmie byť poškodený - tovar musí byť kompletný - spoločne s tovarom musí byť zaslaný doklad o kúpe alebo jeho kópia - V prípade vrátenia tovaru ho posielajte doporučene a poistený, keďže neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. (doporučene neznamená na dobierku). - Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poštovou poukážkou alebo prevodom na účet a to najneskôr do 14-tich pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. - V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.


Záverečné ustanovenia
/a/ Tieto VOP sú platné pre všetky obchodné prípady uzatvárané spoločnosťou Fiber Mounts s.r.o odo dňa ich vyhlásenia. 
/b/ V závislosti od zmeny príslušných právnych noriem, ako aj  od obchodnej politiky spoločnosti, si spoločnosť Fiber Mounts s.r.o vyhradzuje právo VOP meniť. Túto zmenu a jej účinnosť spoločnosť vyhlási vhodným spôsobom minimálne mesiac dopredu.

 

NzIyMmU3